Rusça Alfabe

Rusça Alfabe

``Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir.``

Harf
Okunuşu
А а
a
Б б
be
В в
ve
Г г
ge
Д д
de
Е е
ye
Ё ё
yo
Ж ж
je
З з
ze
И и
i
Й й
iy
К к
ka
Л л
el
М м
em
Н н
en
О о
о
П п
pe
Р р
er
С с
es
Т т
te
У у
u
Ф ф
ef
Х х
ha (Kalın “ha” gırtlaktan telaffuz edilir.)
Ц ц
tse
Ч ч
çe
Ш ш
şa
Щ щ
şı (Çift “şşı “, “ şşe”
gibi okunur)
ъ ъ
Tek başına kullanılamaz.
(Kalınlaştırma-sertleştirme işaretidir.)
Ы ы
I
ь ь
Tek başına kullanılamaz.
(İnceltme-yumuşatma işaretidir.)
Э э
e
Ю ю
Yu veya ü
Я я
ya

(*) ‘‘O’’ sözcük içindeki vurgu değişimine göre “o” veya “a” sesine karşılık gelir.
(**) ‘‘?’’ Kalınlaştırma işareti, kendi başına bir sesi yoktur. Kendinden önce gelen harfi kalınlaştırır.
(***) ‘‘?’’ İnceltme işareti, kendi başına bir sesi yoktur. Kendinden önce gelen sesi inceltir.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart