Türkçe En Uzun Kelime

Türkçe En Uzun Kelime

“Türk Dili, Türk Milletinin kalbidir; beynidir.”

Türkçenin en uzun kelimesi, popüler kültürde, 70 harften oluşan muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine sözcüğü olarak geçmektedir.

Teknik olarak Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için sonsuz sayıda harften oluşan kelimeler oluşturmak mümkündür. Ancak, aynı ek birden çok kullanıldığı zaman kelime anlaşılmaz bir hal almaktadır; bu yüzden en uzun kelimeden bahsederken anlaşılır olması esas alınır. Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine kelimesi popüler olarak en uzun kelime olarak kabul edilse de, başında 15 harften oluşan “muvaffakiyetsiz” kısmını, anlamı bozulmadan 20 harflik bir sözcükle değiştirmek mümkündür, çünkü Türkçe sözlüklerde geçen en uzun kelimeler 20 harflidir: kuyruksallayangiller, ademimerkeziyetçilik, egzistansiyalizm veya elektroensefalografi.

Örneğin, kuyruksallayangillersizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesinedir gibi bir kelime hem anlaşılır, hem de 81 harfli olmasına rağmen, popüler kültürde kuyruksallayangiller, ademimerkeziyetçilik veya elektroansefalografi gibi uzun kelimelerinden türetilen sözcükler yer edinmemiştir.

Bu kelimeden önce “Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mıymışsınız?” kelimesi en uzun kelime olarak gösteriliyordu. Bu tekerleme o dönemin popüler kelimeleri arasında yer aldı. Daha sonrasında Çekoslovakya’nın dağılmasıyla bu kelimenin yerine Afyonkarahisarlılaştırabildiklerimizdenmişsinizcesine kullanılmaya başlandı. Bu kelimenin de daha uzunu bulunduğunda popülerliğini yitirdi.

Kaynak: Vikipedi

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart